برگزار کنندگان

حاميان مالی

 • بهسازان
 • اس جی پی
 • مپنا
 • شوفاژ کار
 • ال جی
 • گلدیران
 • ال جی سولار

شرکت کنندگان در نمایشگاه

 • سانا
 • انرژی پاک
 • بهینه سازی
 • ملی پخش
 • اس جی پی
 • ptp
 • انرمود
 • ipeo
 • بهینه سازان
 • پیرامون سیستم قشم
 • پیشران
 • آدمک
 • سانا
 • سازمان بهره وری انرژی
 • شوفاژ کار
.
تعامل دو سویه جهاد اقتصادی و هدفمندسازی یارانه­ های انرژی
«هدفمندسازی یارانه ­ها، گامی مهم در تحقق توسعه پایدار ایران اسلامی»